4:19 4:20 Meme

4:19 4:20 odnosi se na niz slika s četiri okna koja se mogu iskoristiti. Gornji sloj slike sadrži sat postavljen na 4:19 i sliku neutralnog objekta. Ispod, ovaj set slika je još jedan koji sadrži sat čitanja 4:20 i istu sliku, ali sa šaljivim izrazom, što ukazuje na to da su sada promijenjeni. Iako je slika izvorno značila da je promjena ukazivala na meme pod utjecajem lijekova, kasnije varijacije potkrepljuju to očekivanje.

Opširnije